Cele na Nowy Rok – jak poprawnie je wyznaczyć?

← Wróć do listy artykułów

 

 

Od dawna wiadomo, że każde działanie człowieka ma jakiś cel. Zastanów się, czym byłoby życie, gdyby nie pragnienia i marzenia do których dążymy? Każdy z nas doskonale zna tą prawdę, a mimo tego, mało kto realizuje własne plany. Dlaczego? Główną przyczyną jest nieumiejętność wyznaczania celów i brak samodyscypliny w działaniach dążących do nich. Jak więc poprawnie wyznaczyć nie tylko cele noworoczne, ale również te z długim terminem działania?

Siedem zasad wyznaczania celów

 • Cel musi być jasny, konkretny, szczegółowy zapisany – nie może więc być ogólny i niejasny, jak na przykład ”zarabianie większych pieniędzy” lub “szczęście”. Cel powinien być również namacalny  i konkretny, abyś mógł/mogła sobie go wyobrazić.
 • Cele muszą być wymierne i obiektywne – trzecia osoba powinna móc je przeanalizować i ocenić. Prawdziwy cel przewiduje ile chcesz np. więcej zarabiać i kiedy ma to się stać.
 • Cele muszą być ograniczone czasowo – wyznacz sobie cel z konkretnym terminem i harmonogramem jego realizacji. Jeżeli nie uda Ci się go osiągnąć w wyznaczonym terminie, określ kolejny i pracuj tak długo, aż uda Ci się odnieść sukces.
 • Cel musi być ambitny – cele muszą Cię motywować do wkładania większego zaangażowania  w ich realizację. Powinien wykraczać poza wszystko, co udało Ci się osiągnąć w przeszłości.
 • Cele muszą być zgodne z wyznawanymi przez Ciebie wartościami oraz ze sobą nawzajem – nie możesz wyznaczać celów, które będą sprzeczne. 
 • Cele muszą być wyważone, czyli powinny uwzględniać różne aspekty Twojego życia zawodowego –  Twoją sytuację finansową, rodzinną i zdrowotną, Twoją duchowość oraz zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej. Brian Tracy (wiodący, światowy trener, prelegent i konsultant ds. zarządzania),  określa to jako “Wyznaczanie celów – metoda 5 filarów”
 • Twoje życie musi mieć jakiś jeden główny sens – powinieneś/powinnaś mieć jeden cel, po którego osiągnięciu Twoje życie poprawi się zdecydowanie bardziej niż po osiągnięciu jakiegokolwiek innego celu. 

 

Oprócz siedmiu zasad wyznaczania celów, potrzebujesz również metody ich określania i osiągania, którą mógłbyś/ mogłabyś stosować do wszystkich celów przez pozostałą część życia.

 

Dwanaście kroków do wyznaczania i osiągnięcia dowolnego celu 

 • Pragnij czegoś – czego tak naprawdę chcesz? Musisz odczuwać intensywne, wręcz palące pragnienie osiągnięcia Twojego celu. Powinno to być pragnienie osobiste – dotyczyć czegoś, czego chcesz dla siebie. Najważniejsze pytanie jakie musisz sobie zadać i na nie odpowiedzieć to: “ Co takiego chciałbym/ chciałabym naprawdę robić w życiu?”, “Czego tak naprawdę pragnę dla siebie w głębi serca?”.
 •  Uwierz, że Twój cel jest osiągalny – ten krok wymaga wiary lub przekonania. Musisz uwierzyć, że zasługujesz na osiągnięcie danego celu oraz że jesteś do tego zdolny/a. Chodzi tutaj o coś, czego naprawdę głęboko pragniesz i zaczniesz do niego dążyć dzień po dniu, będziesz jednocześnie wzmacniał/a swoje pragnienie sukcesu i wiarę  w niego.
 • Zapisz swój cel – cel, który nie zostanie przelany na papier, w ogóle nie zasługuje na miano celu. Wszyscy ludzie odnoszą wielkie sukcesy formułując precyzyjnie, pisemnie, konkretne i szczegółowe cele oraz plany, które są następnie regularnie weryfikowane.
 • Określ swój punkt wyjścia – gdzie się teraz znajdujesz? Oceniając swoją sytuację wyjściową musisz być ze sobą szczery/a. 
 • Określ, dlaczego tego chcesz – dlaczego tak Ci na tym zależy? Sporządź listę wszystkich osobistych korzyści, które uzyskasz dzięki jego osiągnięciu. Im więcej powodów, dla których chcesz dany cel osiągnąć, tym bardziej intensywne będzie Twoje pragnienie. Powody okazują się paliwem napędzającym do działania.
 • Wyznacz termin, w którym osiągniesz postawiony sobie cel. Służy to możliwie precyzyjnemu określeniu momentu, kiedy dany cel może zostać osiągnięty. Jeżeli Twój wyznaczony cel jest rozbudowany, podziel go na poszczególne okresy jego osiągania. Może się to okazać bardzo pomocne.
 •  Zidentyfikuj przeszkody na swojej drodze – dlaczego jeszcze mój cel nie został osiągnięty? Co mnie hamuje? Co mnie trzyma w miejscu? Ze wszystkich rzeczy, które powstrzymują Cię przed dalszym działaniem, co jest najpoważniejszą przeszkodą?
 • Określ, jakich dodatkowych umiejętności i jakiej wiedzy potrzebujesz, które potrzebne będą Tobie do osiągnięcia wyznaczonych celów? W dzisiejszym świecie informacja to składnik, bez którego nie może być mowy o sukcesie. Aby osiągnąć coś, czego jeszcze nigdy nie robiłeś/aś, będziesz zmuszony/a zrobić coś, czego jeszcze nigdy nie robiłeś/aś. Każdy więc nowy cel powinien być powiązany  celem rozwojowym.
 • Wskaż ludzi, których pomocy będziesz potrzebował/ła, w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych celów. Rodzina, szef, współpracownicy? Pomyśl również o swoich klientach, dostawcach, pracownikach. Czyjej pomocy będziesz potrzebować/ potrzebowała? Co możesz zrobić, aby to wsparcie uzyskać?
 • Połącz wszystko  w jeden plan , w którym określisz, w jaki sposób osiągniesz swój cel. Plan to uporządkowana lista zadań, które musisz wykonać, aby dotrzeć tam, dokąd zmierzasz.
 • Nieustannie wizualizuj sobie swój cel – zobacz go własnymi oczami. Wyobraź sobie jego wygląd,  jeżeli uda Ci się go osiągnąć. Doświadcz uczucia, które wiązałoby się z momentem osiągnięcia tego celu. Wyobraź sobie dumę, zadowolenie i szczęście płynące ze świadomości, że już jesteś osobą, którą chcesz być i że wyznaczony cel został osiągnięty. 
 • Nigdy się nie poddawaj – wszystkie działania uzupełnij o wytrwałość i determinację. Z wyprzedzeniem załóż sobie obietnicę, że nigdy się nie poddasz. Podejmij tą decyzję jeszcze na długo przed tym, zanim trafisz na pierwsze przeszkody lub trudności.

 

Kiedy ustalisz cel i zaczniesz wprowadzać te zasady w własne życie, z zaskoczeniem stwierdzisz, jak wiele udaje Ci się osiągnąć. Zyskasz większe poczucie własnej wartości, będziesz też bardziej pewnym siebie człowiekiem. Doświadczysz wspaniałego uczucia sprawowania kontroli nad własnym życiem. Z większym entuzjazmem podejdziesz do życia. Dzięki temu w ciągu kilku tygodni lub miesięcy osiągniesz znacznie więcej, niż przeciętny człowiek osiąga w kilkuletnim okresie.