Czym jest life Coaching?

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest poznawanie, odkrywanie swoich indywidualnych, sposobów motywacji, cech, umiejętności umożliwiających dążenie w kierunku wyznaczonego celu. Podczas Coachingu odkrywasz ograniczające Cię przekonania oraz wypracowujesz metody jak skutecznie sobie z nimi radzić. Podczas sesji zajmujesz się tym, co jest w tym momencie. Doświadczasz jak to, co robisz, ma wpływ na Ciebie, na cel oraz to gdzie chcesz być. Odkrywasz co Cię hamuje, a co motywuje i zaczynasz stosować to w życiu. W trakcie coachingu masz możliwość wytyczania i poznawania własnych granic, pełniejszego poznania samego siebie, doświadczenia nowych rozwiązań, zastosowania ich zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym oraz znalezienia wewnętrznej równowagi.

Każdy z nas ma w sobie mocne strony.

Podczas sesji Coachingu odkrywasz je, wzmacniasz, jak również zaczynasz je stosować z korzyścią dla siebie.

W Life i business coachingu zajmujesz się tym, co jest w tym momencie, teraźniejszością. Jak to, co robisz, ma wpływ na Ciebie i cel, który chcesz osiągnąć oraz tym gdzie chcesz być, w jakim miejscu jutro, za tydzień, rok itd. Odkrywasz co Cię hamuje, a co motywuje.

W trakcie Life coachingu masz możliwość wytaczania granic, pełniejszego poznania samego siebie, doświadczenia nowych rozwiązań, zastosowania ich zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym oraz znalezienia wewnętrznej równowagi.

Rola Coacha – Podczas całego procesu towarzyszę Tobie w poznawaniu i odnajdywaniu siebie. Pomagam Ci w odkrywaniu i wykorzystywaniu Twoich talentów, zdolności, umiejętności oraz zachowań. Krok po kroku ze mną zdążasz w kierunku wyznaczonego celu.

Efektem coachingu jest świadome podejmowanie decyzji, odkrycie własnych talentów, mocnych stron oraz efektywne zastosowanie ich w życiu. Realizacja wyznaczonego celu.