Psychoterapia indywidualna dorosłych

Psychoterapeuci

mgr Zofia Iwat

mgr Zofia Iwat

Psychoterapeutka pracująca indywidualnie z dorosłymi
Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenia w Instytucie Gestalt, jednostce akredytowanej przez EAGT (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt), EAP (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii). Zapraszam na spotkanie osoby dorosłe zainteresowane wewnętrznym rozwojem, doświadczające trudnych emocji. Pracuję w obszarze stanów lękowych, przewlekłego stresu, objawów psychosomatycznych, depresji, zaburzeń nastroju, historii przemocy i nadużyć seksualnych, poczucia zastoju-utknięcia, poczucia braku satysfakcji z życia. Pracuję holistycznie, łączę techniki Gestalt, prace z ciałem metodą Lowena, praktykę pogłębiania świadomości Focusing, Coaching Systemowy. Pomaga mi to widzieć doświadczenie klienta z szerszej perspektywy. Moja droga do pracy z drugim człowiekiem wiodła przez własny proces psychoterapii, uczestnictwo w wielu szkoleniach, warsztatach rozwojowych oraz treningach terapeutycznych. Bliskie jest mi również doświadczenie Kręgu Kobiet. Podstawą psychoterapii Gestalt jest bezpieczna, oparta na wzajemnym szacunku relacja miedzy klientem i terapeutą. Poprzez akceptację i przyjęcie wewnętrznego świata, możliwa jest jego zmiana i rozwój. Bez presji naprawiania, krytycznej oceny i szukania „lepszej wersji siebie”. Paradoksalnie – właśnie akceptacja tego jak jest „tu i teraz”, bez oceny i wartościowania, umożliwia prawdziwą zmianę. Psychoterapia jest dla mnie wspólnym odkrywaniem tego, co znajduje się poza świadomością i kieruje życiem z „tylnego siedzenia”. Otwarcie serca na to, co kiedyś było zbyt trudne i niemożliwe do przyjęcia, pozwala uwolnić się od wewnętrznego cierpienia. I powrócić do życia. Wierzę, że wszystko co nas wspiera mamy w sobie. Jednak czasami trudne doświadczenia odgradzają nas od wewnętrznych zasobów i psychicznej mocy. Przyjmując siebie w całości, wzrastamy i dojrzewamy jako ludzie. Wspólna podróż ku wewnętrznej mocy wymaga wzajemnej otwartości, zaangażowania i odwagi. Czy to łatwe? Nie! Czy warto? TAK Cennik Możliwość odbycia sesji on-line po wcześniejszej wpłacie na konto Centrum Psychoterapii Róża 37 1140 2004 0000 3002 7820 3845. W tytule proszę wpisać imie i nazwisko psychoterapeuty oraz datę spotkania oraz przesłać potwierdzenie na adres email centrumroza@gmail.com Opłata za dokonanie pierwszej rezerwacji nie podlega zwrotowi. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie skutkuje utratą opłaty. Konsutacja psychoterapeutyczna w gabinecie i online - 150 zł za 50 min Psychoterapia indywidualna dorosłych w gabinecie i online- 150 zł za 50 min...
Zobacz więcej

mgr Maria Zeman

mgr Maria Zeman

Specjalista psychoterapii indywidualnej dorosłych, młodzieży od 16 roku życia oraz par
Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Poszerzając swoje umiejętności w prowadzeniu psychoterapii, regularnie uczestniczę w szkoleniach i kursach psychoterapeutycznych. Swoją pracę poddaję superwizji. Jestem również tłumaczką przysięgłą, absolwentką Filologii angielskiej na UJ. Jeśli przeżywasz kryzys emocjonalny, doświadczasz trudności w kontakcie z innymi ludźmi, to ze mną , w atmosferze pełnej empatii i bezwarunkowej akceptacji zrozumiesz swoje reakcje. Poznasz źródła powstawania swoich emocji i mechanizmy własnych zachowań, którymi kierujesz się. Doświadczając trudności w relacjach, doświadczysz również ulgi w zrozumieniu przyczyn tych trudności. Poszerzysz własną świadomość. Zyskasz większą pewność siebie. Uświadomisz sobie jak wspierać i wyrażać siebie, pozostając w zgodzie ze sobą i jednocześnie nie naruszać praw innych osób. Zapraszam Ciebie w podróż ku odkrywaniu siebie i ulepszaniu jakości relacji w swoim życiu. Cennik Możliwość odbycia sesji on-line po wcześniejszej wpłacie na konto Centrum Psychoterapii Róża 37 1140 2004 0000 3002 7820 3845. W tytule proszę wpisać imie i nazwisko psychoterapeuty oraz datę spotkania oraz przesłać potwierdzenie na adres email centrumroza@gmail.com Opłata za dokonanie pierwszej rezerwacji nie podlega zwrotowi. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie skutkuje utratą opłaty. Konsultacja psychoterapeutyczna w gabinecie i online - 180 zł Psychoetrapia indywidualna dorosłych w gabinecie i online - 180 zł Psychoterapia młodzieży w gabinecie i online - 180 zł Psychoterapia pary w gabinecie i online - 220 zł ...
Zobacz więcej

mgr Magdalena Godula

mgr Magdalena Godula

Specjalista psychoterapii indywidualnej dorosłych
Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam całościowe, 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne, zorganizowane przez Gabinet Psychiatrii Psychodynamicznej oraz Oddział Psychiatrii Psychodynamicznej Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Szkolenie to jest rekomendowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP) jako prowadzące do uzyskania certyfikatu PTP. Obowiązkowy staż kliniczny realizowałam w stacjonarnym Oddziale Psychiatrii Psychodynamicznej (Oddział \\\\\\\"P\\\\\\\") Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pozostałe doświadczenie zawodowe zdobywałam m. in. w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym \\\\\\\"MEDINORM\\\\\\\", a także w Oddziale Dzieci i Młodzieży Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ oraz w Stowarzyszeniu \\\\\\\"Pomocna Dłoń\\\\\\\". Jako psychoterapeuta identyfikuję się z nurtem psychodynamicznym, zajmuję się leczeniem różnego rodzaju objawów i zaburzeń psychicznych, w tym zaburzeń osobowości. Pracuję z osobami dorosłymi, prowadzę długoterminową psychoterapię indywidualną. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Cennik. Możliwość odbycia sesji on-line po wcześniejszej wpłacie na konto Centrum Psychoterapii Róża 37 1140 2004 0000 3002 7820 3845. W tytule proszę wpisać imie i nazwisko psychoterapeuty oraz datę spotkania oraz przesłać potwierdzenie na adres email centrumroza@gmail.com Opłata za dokonanie pierwszej rezerwacji nie podlega zwrotowi. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie skutkuje utratą opłaty. Konsultacja psychoterapeutyczna dorosłych - 180 pln Psychoterapia indywidualna dorosłych - 180 pln ...
Zobacz więcej

mgr Marta Mroczek

mgr Marta Mroczek

Psychoterapeutka pracująca indywidualnie z dorosłymi oraz młodzieżą od 16 roku życia
Prowadzę konsultacje i psychoterapię indywidualną w nurcie Gestalt. Pomagam w sytuacjach kryzysu życiowego, niskiego poczucia własnej wartości, w trudnościach w tworzeniu satysfakcjonujących relacji, czy po prostu chęci poprawy jakości życia Ukończyłam czteroletnią szkołę psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, akredytowanym w EAGT i PTP. Odbyłam praktyki na oddziale psychiatrycznym i w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Mam za sobą kilkuletnią psychoterapię własną. Dbam o prawidłowy przebieg procesu terapeutycznego i o najwyższą jakość terapii, dlatego stale się dokształcam oraz regularnie poddaję swoją pracę superwizji u certyfikowanej superwizorki. Cennik Możliwość odbycia sesji on-line po wcześniejszej wpłacie na konto Centrum Psychoterapii Róża 37 1140 2004 0000 3002 7820 3845. W tytule proszę wpisać imie i nazwisko psychoterapeuty oraz datę spotkania oraz przesłać potwierdzenie na adres email centrumroza@gmail.com Opłata za dokonanie pierwszej rezerwacji nie podlega zwrotowi. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie skutkuje utratą opłaty. Konsutacja psychoterapeutyczna w gabinecie i online - 180 zł za 50 min Psychoterapia indywidualna dorosłych w gabinecie i online - 180 zł za 50 min Konsutacja psychoterapeutyczna młodzieży w gabinecie i online - 180 zł za 50 min Psychoterapia indywidualna młodzieży w gabinecie i online - 180 zł za 50 min ...
Zobacz więcej

mgr Beata Płoskonka

mgr Beata Płoskonka

Psychoterapeutka pracująca indywidualnie z dorosłymi oraz młodzieżą od 16 roku życia.
Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Instytucie Gestalt w Krakowie, ośrodku szkoleniowym posiadającym akredytację EAGT (Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt) i EAP (Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii). Swoją pracę poddaję stałej superwizji . Bliskie jest mi przekonanie, że każdy ma w sobie potencjał do wzrostu i uzdrowienia, a moja rola jako terapeuty to stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której ten potencjał może się rozwinąć. Ważny jest dla mnie człowiek i wzajemny kontakt oparty na autentyczności. W gabinecie będę towarzyszyć Ci w procesie odkrywania siebie, koncentrując się na tym, co czujesz, co myślisz, co się dzieje z Twoim ciałem oraz jakie procesy wokół Ciebie zachodzą. Wspólnie będziemy przyglądać się wydarzeniom z Twojego życia, przyjmując jako punkt wyjścia perspektywę tu i teraz . Cennik Możliwość odbycia sesji on-line po wcześniejszej wpłacie na konto Centrum Psychoterapii Róża 37 1140 2004 0000 3002 7820 3845. W tytule proszę wpisać imie i nazwisko psychoterapeuty oraz datę spotkania oraz przesłać potwierdzenie na adres email centrumroza@gmail.com Opłata za dokonanie pierwszej rezerwacji nie podlega zwrotowi. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie skutkuje utratą opłaty. Konsultacja psychoterapeutyczna w gabinecie i online - 150 zł Psychoetrapia indywidualna dorosłych w gabinecie i online - 150 zł Psychoterapia młodzieży w gabinecie i online - 150 zł ...
Zobacz więcej

mgr Barbara Kaniewska

mgr Barbara Kaniewska

Psychoterapeutka pracująca z osobami dorosłymi, parami i młodzieżą od 16 roku życia
Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Swoją wiedzę zdobywam w 4 letniej Szkole Psychoterapii Gestalt w Instytucie Gestalt, będącym Instytutem Treningowym Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii i posiadającego akredytację EAGT (Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt). Swoje kompetencje podnoszę na kursach i warsztatach prowadzonych przez polskich i zagranicznych trenerów. Moją pracę poddaję superwizji. Mam ponad 15 letnie doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem. Z pasji do procesu rozwoju człowieka, relacji międzyludzkich oraz dobrobytu ciała i psychiki zostałam psychoterapeutą. I to właśnie moim dzieciom zawdzięczam otwarcie tych drzwi. Pracuję z osobami dorosłymi, parami i nastolatkami od 16 r.ż. W spotkaniu z klientem ważne jest dla mnie budowanie relacji, szacunek, autentyczność i zaufanie. Pracę na sesji opieram na wzajemnym dialogu, pracą z ciałem, poszerzaniu świadomości. Zapraszam do doświadczania własnego ja, otoczenia, codzienności. Klientowi oferuję swoją obecność, uważność, towarzyszenie w procesie oraz przestrzeń na wyrażanie samego siebie\\\\\\\" Cennik Możliwość odbycia sesji on-line po wcześniejszej wpłacie na konto Centrum Psychoterapii Róża 37 1140 2004 0000 3002 7820 3845. W tytule proszę wpisać imie i nazwisko psychoterapeuty oraz datę spotkania oraz przesłać potwierdzenie na adres email centrumroza@gmail.com Opłata za dokonanie pierwszej rezerwacji nie podlega zwrotowi. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie skutkuje utratą opłaty. Konsultacja psychoterapeutyczna w gabinecie i online - 150 zł Psychoterapia indywidualna dorosłych w gabinecie i online - 150 zł Psychoterapia młodzieży w gabinecie i online - 150 zł Psychoterapia pary w gabinecie i online - 220 zł ...
Zobacz więcej

 Dominika Kilian

Dominika Kilian

Psychoterapeutka pracująca indywidualnie z dorosłymi oraz parami
Jestem terapeutką Gestalt w procesie certyfikacji w Instytucie Gestalt w Krakowie. Jako terapeutka Gestalt przestrzegam Kodeksu Etycznego. Uczęszczam na regularną superwizję i jestem zaangażowana w ciągłe szkolenia i rozwój osobisty zgodnie z wytycznymi EGAT (Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt) i PTPG (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt). Rozpoczęłam swoją droge w Londynie, gdzie ponad dekadę temu najpierw szkoliłam się jako masazystka holistyczna, następnie terapeutka masażu sportowego, a następnie uzyskałam certyfikat Counselling Skills and Studies zatwierdzony przez BACP. Odkąd pamiętam zawsze fascynował mnie umysł i ciało ludzkie i chciałam pracować na rzecz świata, w którym każdy z nas ma głębokie poczucie przynależności i podchodzi do roznorodnosci z ciekawością i akceptacją. U podstaw mojego podejścia terapeutycznego leży szacunek i uznanie dla jednostek, ich wielobarwnosci i różnic. W chwilach trudności osobistych oferuję Ci bezpieczną, wspierającą przestrzeń do odkrywania trudnych uczuć, zrozumienia podstawowych wzorców w relacjach osobistych jak rowniez wsparcie w pracy nad wprowadzaniem zmian w Twoim życiu. Razem możemy to osiągnąć poprzez eksplorowanie: - Skupienia się na bezpośrednich myślach, uczuciach i zachowaniach oraz lepszym zrozumieniu sposobu, w jaki odnosisz się do siebie i innych - Poszerzaniu Twojej świadomości i zwiększaniu Twojej obecności w otaczajacym Cie świecie - Zwiększeniu zdolności do kreatywnego wpływania na kontekst, w którym się znajdujesz - Zdawanie sobie sprawy I poszanowanie dla faktu , że zawsze jesteśmy w relacji I że jesteśmy częścią naszego środowiska. Zapraszam na sesje indywidualne osob doroslych oraz pary Cennik Możliwość odbycia sesji on-line po wcześniejszej wpłacie na konto Centrum Psychoterapii Róża 37 1140 2004 0000 3002 7820 3845. W tytule proszę wpisać imie i nazwisko psychoterapeuty oraz datę spotkania oraz przesłać potwierdzenie na adres email centrumroza@gmail.com Opłata za dokonanie pierwszej rezerwacji nie podlega zwrotowi. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie skutkuje utratą opłaty. Konsultacja psychoterapeutyczna w gabinecie i online - 180 zł Psychoetrapia indywidualna dorosłych w gabinecie i online - 180 zł Psychoterapia pary w gabinecie i online - 290 zł ...
Zobacz więcej

mgr Mariya-Violetta Mishchenko

mgr Mariya-Violetta Mishchenko

Coach, Specjalistka psychoterapii indywidualnej dorosłych
Mam na imię Violetta. Urodziłam się we Lwowie, obecnie mieszkam i pracuje w Krakowie. Jestem absolwentką Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie na kierunku Psychologia kliniczna, ukończyłam całościowy kurs z współczesnej psychosomatyki, jestem certyfikowanym praktykiem hipnozy. Wiem, jak nasze przekonania i wewnętrzne postawy pomagają nam budować ŻYCIE NASZYCH MARZEŃ albo odwrotnie, przeszkadzają nam na naszej drodze życiowej. Znam, jak pracuje nasza psychika i w jaki sposób umysł jest połączony z ciałem. Niczego nie traktuje oddzielnie. Jesteśmy jednym organizmem, gdzie umysł i ciało, przeszłość i przyszłość są połączone w punkcie „tu i teraz”. W swojej pracy wykorzystuję techniki z klasycznej psychoanalizy psychodynamicznej, terapii Gestalt, współczesnej psychosomatyki, hipnoterapii. POMAGAM moim Klientom wyjść ze zwykłych scenariuszy życiowych, odpuścić stare i bolesne sytuacje, zbudować relacje pewne wsparcia i zaufania, polubić siebie i swiat dookola, przeżyć nowe doświadczenia i stać prawdziwym Twórcą swojego życia. Przeszłość wpływa na nas, ale tylko my decydujemy o to, jaka będzie nasz przyszłość. Serdecznie zapraszam na konsultacje Cennik Możliwość odbycia sesji on-line po wcześniejszej wpłacie na konto Centrum Psychoterapii Róża 37 1140 2004 0000 3002 7820 3845. W tytule proszę wpisać imie i nazwisko psychoterapeuty oraz datę spotkania oraz przesłać potwierdzenie na adres email centrumroza@gmail.com Opłata za dokonanie pierwszej rezerwacji nie podlega zwrotowi. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie skutkuje utratą opłaty. Konsultacja psychoterapii indywidualnej dorosłych w gabinecie i online - 220 zł Psychoterapia indywidualna dorosłych w gabinecie i online - 220 zł z Psychoterapia pary w gabinecie i online - 260 zł z ...
Zobacz więcej

mgr Ewa Kopcinska

mgr Ewa Kopcinska

Psychoterapeutka pracująca indywidualnie z dorosłymi
\\\\\\\\\\\\\\\"Zmiana następuje wtedy, gdy stajesz się tym, kim jesteś, a nie wtedy, gdy próbujesz stać się tym, kim nie jesteś\\\\\\\\\\\\\\\" (Arnold Beisser) Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Instytucie Gestalt, posiadającym akredytację EAGT (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt) i EAP (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii). W celu zapewnienia jakości i możliwości wsparcia, studiuję też Pomoc psychologiczną i interwencję kryzysową na WSE (oddział SWPS, studia podyplomowe). Prowadzę psychoterapię w nurcie Gestalt dla osób dorosłych, również w języku angielskim. Swoją pracę stale poddaję superwizji; korzystam także z własnej psychoterapii szkoleniowej. Dodatkowo, regularnie uczestniczę w warsztatach i treningach terapeutycznych przeprowadzanych przez światowo rozpoznawanych Gestaltystów. Gestalt fascynuje mnie m.in. holistycznym podejściem oraz fenomenologicznym nastawieniem do klienta. Jego założenia zgodne są z najważniejszymi dla mnie wartościami, czyli autentycznością, uważnością oraz zaciekawieniem na to, co się pojawia. W swojej pracy kieruję się całościowym patrzeniem na osobę, z zaciekawieniem na to, co wyraża werbalnie oraz poprzez ciało, jak również szerzej - na to, jak nawiązuje relacje, oraz na środowisko, jakim się otacza. Podczas sesji terapeutycznej oferuję swoją uważność oraz przestrzeń do swobodnego wyrażania siebie. Ważny jest dla mnie dialog oraz budowanie relacji opartej na zaufaniu. Cennik Możliwość odbycia sesji on-line po wcześniejszej wpłacie na konto Centrum Psychoterapii Róża 37 1140 2004 0000 3002 7820 3845. W tytule proszę wpisać imie i nazwisko psychoterapeuty oraz datę spotkania oraz przesłać potwierdzenie na adres email centrumroza@gmail.com Opłata za dokonanie pierwszej rezerwacji nie podlega zwrotowi. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie skutkuje utratą opłaty. Konsutacja psychoterapeutyczna - 150 zł za 50 min Psychoterapia indywidualna dorosłych - 150 zł za 50 min ...
Zobacz więcej

mgr Agnieszka Kralka

mgr Agnieszka Kralka

Psychoterapeutka pracująca indywidualnie z dorosłymi
Jestem psychoterapeutką w nurcie humanistycznym Gestalt. Ukończyłam 4 letnie szkolenie w krakowskim Instytucie Gestalt, posiadającym akredytację EAGT (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt) i EAP (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii). Jako członek PTPG (Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt), przestrzegam kodeksu etycznego i standardów praktyki zawodowej. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Ponadto uczestniczę regularnie w treningach terapeutycznych, warsztatach, szkoleniach z doświadczonymi trenerami, uznanymi praktykami zarówno polskimi jak i zagranicznymi, wzbogacając swoją wiedzę i doświadczenie. Korzystam także z własnej psychoterapii szkoleniowej. Praktykę terapeutyczną pogłębiałam również podczas stażu na oddziale psychiatrycznym Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Fascynuje mnie spotkanie z drugim człowiekiem, bycie w uważności i wsparcie w procesie poszerzania Twojej świadomości, zobaczenia siebie w pełni. Moją misją jest towarzyszenie Ci w drodze do głębszego poznania siebie, tworzenie wspólnej przestrzeni pozwalającej Ci wzrastać. Proponuje psychoterapię dla osób dorosłych. Zapraszam Cię jeśli: szukasz wsparcia i akceptującej obecności, jesteś na zakręcie życiowym, doświadczasz straty, żyjesz w lęku, zmagasz się z trudnymi doświadczeniami w sferze prywatnej czy zawodowej, Twoim wyzwaniem są relacje z drugim człowiekiem, masz poczucie, że czegoś Ci brakuje aby żyć w pełni, towarzyszy Ci brak poczucia własnej mocy i sprawczości, na co dzień towarzyszy Ci smutek, czujesz brak zrozumienia, czujesz, że utykasz w miejscu.. Może doświadczasz silnych emocji z którymi trudno jest Ci sobie poradzić. Jestem, aby stworzyć Ci bezpieczną przestrzeń do spotkania ze mną i samą_ym sobą. Może zechcesz zobaczyć co kryje się za znaną Ci strefą komfortu.   Prywatnie jestem pasjonatką szeroko pojętego rozwoju, piękna ukrytego w człowieku i odkrywania jego własnej mocy, również tego co niematerialne, co pozwala mi czuć połączenie z wszechświatem, innymi ludźmi. Wierzę, że wszyscy jesteśmy połączeni. Uwielbiam i praktykuję od ponad dwudziestu lat jogę, która daje mi wewnętrzny spokój, pozwala być w holistycznej sprawności i sprawczości. Kocham podróże, poznawanie nowych miejsc, poczucie wolności i czerpanie energii z mocy żywiołu wody, powietrza i słońca.   Cennik Możliwość odbycia sesji on-line po wcześniejszej wpłacie na konto Centrum Psychoterapii Róża 37 1140 2004 0000 3002 7820 3845. W tytule proszę wpisać imie i nazwisko psychoterapeuty oraz datę spotkania oraz przesłać potwierdzenie na adres email centrumroza@gmail.com Opłata za dokonanie pierwszej rezerwacji nie podlega zwrotowi. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie skutkuje utratą opłaty. Konsutacja psychoterapeutyczna - 180 zł za 50 min Psychoterapia indywidualna dorosłych - 180 zł za 50 min ...
Zobacz więcej

mgr Anna Mielnykowa

mgr Anna Mielnykowa

Psychoterapeutka , Psycholog pracująca z osobami dorosłymi
Jestem magistrem psychologii, psychologiem kryzysowym, terapeutką Gestalt w trakcie szkolenia, psychologiem rodzinnym, trenerką grup terapeutycznych, przymusową emigrantką z Ukrainy, mamą nastolatki. W pracy z klientami ważna jest dla mnie przejrzystość i uczciwość, granice i bezpieczeństwo, zaufanie i wsparcie. To wartości, na których będziemy się opierać tworząc tandem psycholog-klient, osoba-osoba. Aby zdecydować się na wizytę u psychologa, psychoterapeuty potrzebna jest odwaga, rozpacz i nadzieja, że wyjście jest. Jeśli więc czytasz mój profil, może teraz jest czas na zmiany. Zapraszam Cię w podróż odkrywania siebie i być może napisania nowego rozdziału swojego życia przy pomocy psychoterapii. Pracuję pod stałą superwizją. PRACUJĘ Z DOROSŁYMI Z TAKIMI PROBLEMAMI JAK: -Lęk, -ataki paniki, -poszukiwanie własnej wartości, - miłość do siebie, pewność siebie, -trudności w adaptacji społecznej, -relacje dziecko-rodzic, w tym separacja od rodziców, - problematyczna relacja z matką w wieku dorosłym, - poznanie swojego wewnętrznego dziecka, -problemy w związku małżeńskim (kryzysy, konflikty), -psychosomatyka (praca z objawami poprzez ciało), - radzenie sobie ze stratami (smutek, separacja, rozwód, zmiana pracy), – toksyczny wstyd i poczucie winy. Cennik Możliwość odbycia sesji on-line po wcześniejszej wpłacie na konto Centrum Psychoterapii Róża 37 1140 2004 0000 3002 7820 3845. W tytule proszę wpisać imie i nazwisko psychoterapeuty oraz datę spotkania oraz przesłać potwierdzenie na adres email centrumroza@gmail.com Opłata za dokonanie pierwszej rezerwacji nie podlega zwrotowi. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie skutkuje utratą opłaty. Konsultacja psychoterapeutyczna w gabinecie i online - 220 zł Psychoterapia indywidualna dorosłych w gabinecie i online - 220 zł ...
Zobacz więcej

mgr Radomił Jeleń

mgr Radomił Jeleń

Psychoterapeuta Par oraz psychoterapii Indywidualnej osób dorosłych i młodzieży od 14 roku życia.
Jestem absolwentem Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie realizuję całościowy, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne kurs psychoterapii w nurcie systemowym w Ośrodku Szkoleń Systemowych. Prowadzę psychoterapię indywidualną, par oraz rodzin. W swojej pracy całościowo rozpatruję pojawiające się trudności i dbam o potrzeby oraz bezpieczeństwo klienta. W trakcie rozwiązywania problemu zwracam uwagę na historię i relacje rodziny, kontekst kulturowy oraz codzienne doświadczenia klientów. Zapraszam do współpracy osoby nie mogące znaleźć zrozumienia, znajdujące się w kryzysie, dla których adaptacja do zmieniającej się rzeczywistości jest zbyt trudna i powoduje cierpienie. Zajmuję sie konfliktami w parach i trudnościami dotykającymi całe rodziny. Ważne w mojej pracy jest równoprawne traktowanie i zapewnienie przestrzeni dla każdej osoby biorącej udział w terapii. Swoje doświadczenie zdobywałem między innymi w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Szpitalu im. dr. J. Babińskiego oraz Szpitalu im. Ludwika Rydygiera. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Cennik Możliwość odbycia sesji on-line po wcześniejszej wpłacie na konto Centrum Psychoterapii Róża 37 1140 2004 0000 3002 7820 3845. W tytule proszę wpisać imie i nazwisko psychoterapeuty oraz datę spotkania oraz przesłać potwierdzenie na adres email centrumroza@gmail.com Opłata za dokonanie pierwszej rezerwacji nie podlega zwrotowi. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie skutkuje utratą opłaty. Konsultacja psychoterapeutyczna dorosłych w gabinecie i online - 180 zł Konsultacja psychoterapeutyczna młodzieży w gabinecie i online - 180 zł Psychoterapia indywidualna dorosłych w gabinecie i online - 180zł Psychoterapia indywidualna młodzieży w gabinecie i online - 180 zł Terapia pary prowadzona przez jednego psychoterapeutę - 220zł ...
Zobacz więcej

mgr Agata Krzemień

mgr Agata Krzemień

Specjalista psychoterapii indywidualnej dorosłych i młodzieży od 13 roku życia oraz rodzin
Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz psychoterapeutką w trakcie całościowego rekomendowanego przez PTP szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowo-psychodynamicznym. Swoje doświadczenie zdobywałam w pracy z rodzinami i dziećmi ze spektrum autyzmu, zaburzeniami lękowymi oraz na stażach - w Ambulatorium Terapii Rodzin oraz w Ośrodku Terapii Rodzin na Szlaku. Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym pomocy pacjentom z depresją, zaburzeniami psychosomatycznymi oraz uzależnieniami w nurcie systemowym. Ponadto ukończyłam szkolenie z zakresu integracji sensorycznej oraz eeg Biofeedbacku, które pomogły mi spojrzeć na trudności pacjenta z szerszej perspektywy. Mam doświadczenie w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, dorosłymi ,prowadzę również spotkania rodzinne, które miają na celu pomoc systemowi rodzinnemu w zrozumieniu i zaakceptowaniu diagnozy, obniżenie lęku, omówienie aktualnych problemów i trudności systemowych rodziny, etapów pracy z dzieckiem, ścieżek rozwojowych. W pracy z pacjentem dorosłym zwracam uwagę na moment, w którym aktualnie się znajduje, na jego system rodzinny, ale również na trudności i traumy. Pracuję w formie terapii długoterminowej, psychoedukacji lub wsparcia psychologicznego W pracy z młodzieżą i dziećmi zależy mi na zaangażowaniu całego systemu, włączeniu rodziny w proces terapii. Wierzę, że regularna współpraca wspomaga terapię młodego pacjenta. W mojej pracy staram się łączyć zdobytą wiedzę z empatycznym podejściem do pacjenta jako jednostki. Staram się dostrzegać człowieka jako całość z jego emocjami, potrzebami, trudnościami i zasobami.  Regularnie superwizuję moją pracę.  Zapraszam do kontaktu Cennik Możliwość odbycia sesji on-line po wcześniejszej wpłacie na konto Centrum Psychoterapii Róża 37 1140 2004 0000 3002 7820 3845. W tytule proszę wpisać imie i nazwisko psychoterapeuty oraz datę spotkania oraz przesłać potwierdzenie na adres email centrumroza@gmail.com Opłata za dokonanie pierwszej rezerwacji nie podlega zwrotowi. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie skutkuje utratą opłaty. Konsultacja psychoterapeutyczna w gabinecie i online - 220 zł Psychoterapia indywidualna dorosłych w gabinecie i online - 220 zł Psychoterapia młodzieży w gabinecie i online - 220 zł ...
Zobacz więcej

mgr Mariusz Zieliński

mgr Mariusz Zieliński

Psychoterapeuta psychoterapii indywidualnej dorosłych
Jestem psychologiem, oraz absolwentem Szkoły Counsellingu Gestalt z Krakowa, prowadzonej przez Olgę i Adama Hallerów. W 2011 roku otrzymałem dyplom Specjalisty Counsellingu Gestalt wydany przez Centrum Counsellingu Gestalt i Associazione Italiana di Counselling. Od 2012 roku prowadzę indywidualną praktykę terapeutyczną, Współpracowałem m.in. z Fundacją Teatru Ludowego w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz z KGHM Polska Miedź S.A. W prywatnej praktyce terapeutycznej pracuję w ramach sesji indywidualnych. Moją pasją jest wspieranie drugiego człowieka w poprawie jakości jego życia emocjonalnego oraz funkcjonowania w otaczającej go, pełnej zmian rzeczywistości. Celem mojej pracy jest towarzyszenie potrzebującej osobie w jej drodze od życiowego zagubienia aż do odzyskania mentalnej równowagi i emocjonalnej dojrzałości. Prywatnie jestem tatą 4 letniej córeczki, entuzjastą podróży, wiejskich klimatów i aktywności fizycznej. Ceny Możliwość odbycia sesji on-line po wcześniejszej wpłacie na konto Centrum Psychoterapii Róża 37 1140 2004 0000 3002 7820 3845. W tytule proszę wpisać imie i nazwisko psychoterapeuty oraz datę spotkania oraz przesłać potwierdzenie na adres email centrumroza@gmail.com Opłata za dokonanie pierwszej rezerwacji nie podlega zwrotowi. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie skutkuje utratą opłaty. Konsultacja psychoterapeutyczna - 180 pln Psychoterapia indywidualna dorosłych - 180 pln Psychoterapia młodzieży - 180 pln ...
Zobacz więcej

mgr Dorota Stojak

mgr Dorota Stojak

Superwizorka, Psychoterapeutka pracująca indywidualnie z dorosłymi , młodzieżą od 18 roku życia oraz parami
Jestem superwizorem w trakcie szkolenia w Szkole Superwizorów prowadzona przez Carmen Vazquez-Bandin oraz Certyfikowaną Psychoterapeutką i Coachem z wieloletnim doświadczeniem w pracy psychoterapeutycznej. Jestem również absolwentką Szkoły Pracy z Ciałem i Seksualnością Posiadam certyfikat: Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Getalt (PTPG), Europejskiego Stwoarzyszenia Psychoterapii Gestalt (EAGT) , Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutycznego (EAP) oraz International Coaching Community (ICC) Doświadczenie w pracy zdobyłam w Zakładzie Nerwic i Zaburzeń Osobowości, 5 Wojskowym Szpitalu na oddziale Psychiatrycznym oraz w GOPS. Od 2012 roku prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, par oraz młodzieży . Podczas spotkania w gabinecie moją uwaga skupiam przede wszystkim na osobie. Interesuje mnie zarówno otaczający ją świat, środowisko, w którym przyszło jej dorastać. Ważne są dla mnie jej emocje bycie, zaspokajnie i odkrywanie potrzeb oraz to jaką wagę i znaczenie przykłada do zdarzeń, uczuć, których doświadcza. W gabinecie i życiu kieruje się szacunkiem do wyznawanych wartości każdego z nas. Mimo trudności których doświadczamy, czasem braku motywacji do życia, wierzę, że każdy z nas posiada w sobie pragnienia, marzenia, cechy które umożliwiają cieszenie się każdym dniem, otaczającym światem, relacją z drugim człowiekiem oraz realizacją siebie. Jestem gotowa towarzyszyć w wędrówce do pełniejszego życia i wierzę że razem możemy więcej. Osoby chętne do superwizji jak i psychoterapii zapraszam do kontaktu. Cennik Możliwość odbycia sesji on-line po wcześniejszej wpłacie na konto Centrum Psychoterapii Róża 37 1140 2004 0000 3002 7820 3845. W tytule proszę wpisać imie i nazwisko psychoterapeuty oraz datę spotkania oraz przesłać potwierdzenie na adres email centrumroza@gmail.com Opłata za dokonanie pierwszej rezerwacji nie podlega zwrotowi. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie skutkuje utratą opłaty. Konsultacja psychoterapeutyczna 250 zł Psychoterapia indywidualna dorosłych 250 zł Psychoterapia pary 350 zł Superwizja indywidualna 350 zł ...
Zobacz więcej