Psychoterapia indywidualna dorosłych

Psychoterapeuci

mgr Mariusz Zieliński

mgr Mariusz Zieliński

Specjalista psychoterapii indywidualnej dorosłych i młodzieży od 16 roku życia
Jestem psychologiem, oraz absolwentem Szkoły Counsellingu Gestalt z Krakowa, prowadzonej przez Olgę i Adama Hallerów. W 2011 roku otrzymałem dyplom Specjalisty Counsellingu Gestalt wydany przez Centrum Counsellingu Gestalt i Associazione Italiana di Counselling. Od 2012 roku prowadzę indywidualną praktykę terapeutyczną, Współpracowałem m.in. z Fundacją Teatru Ludowego w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz z KGHM Polska Miedź S.A. W prywatnej praktyce terapeutycznej pracuję w ramach sesji indywidualnych. Moją pasją jest wspieranie drugiego człowieka w poprawie jakości jego życia emocjonalnego oraz funkcjonowania w otaczającej go, pełnej zmian rzeczywistości. Celem mojej pracy jest towarzyszenie potrzebującej osobie w jej drodze od życiowego zagubienia aż do odzyskania mentalnej równowagi i emocjonalnej dojrzałości. Prywatnie jestem tatą 4 letniej córeczki, entuzjastą podróży, wiejskich klimatów i aktywności fizycznej. ...
Zobacz więcej

mgr Judyta Stopka

mgr Judyta Stopka

Specjalista psychoterapii młodzieży i dzieci od 2 r.ż oraz psychoterapii indywidualnej osób dorosłych
Ukończyłam pedagogikę specjalną w zakresie oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej z rewalidacją indywidualną oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Obecnie jestem w trakcie całościowego kursu psychoterapii systemowej i psychodynamicznej rodzin, par i pacjentów indywidualnych w ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od 2017 r. pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie jestem częścią zespołu diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi. Doświadczenie zdobyłam m.in. w pracy jako wychowawca w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz koterapeuta w ośrodku dla dzieci i dorosłych z diagnozą Zespołu Aspergera. W pracy korzystam z rozumienia systemowego, które kładzie szczególny nacisk na rolę rodzinnych uwarunkowań w funkcjonowaniu jednostki. Oferuję pomoc m.in. w zakresie zaburzeń emocji i zachowania (lękliwość, trudności w kontaktach z innymi ludźmi, zaniżona samoocena, gwałtowne napady złości), nadpobudliwości psychoruchowej, trudności szkolnych (odmowa chodzenia do szkoły, trudności w uczeniu się, konflikty rówieśnicze). Pracuję w formie terapii długoterminowej oraz konsultacji dla rodziców, dotyczących m.in. pozytywnej komunikacji, wyznaczania granic, sprzyjających refleksji nad własną postawą rodzicielską....
Zobacz więcej

mgr Jadwiga Rusek

mgr Jadwiga Rusek

Specjalista psychoterapii indywidualnej dorosłych i młodzieży od 16 roku życia. Specjalista psychoterapii par. Mediator sądowy.
Jestem psychoterapeutką, adwokatem i mediatorem. W mojej pracy korzystam przede wszystkim z czułości, empatii, zrozumienia, a także z wiedzy i zdobywanego przez lata pracy prawniczej doświadczenia. Pracując jako prawnik, zetknęłam się z najpoważniejszymi i najintymniejszymi ludzkimi problemami i dramatami (rozwody, rozłąka z dziećmi, pozbawienie wolności). Odkryłam wtedy, że nawet czysto prawne sprawy mają swoje przyczyny psychologiczne, wynikające z nieświadomości. To skierowało mnie ku psychoterapii. Chciałam bardziej pomagać moim Klientom. Jako psychoterapeutka towarzyszę więc przy poszerzaniu świadomości. Dzięki temu problemy i trudności, które wydają się niemożliwe do pokonania, stają się mniej straszne i pojawiają się ich rozwiązania. W trakcie sesji przyglądam się ciału i oddechowi Klientów, zachęcając do zwracania na nie uwagi. Wierzę, że tylko połączenie terapii z pracą z ciałem pozwoli w pełni uwolnić napięcie i związane z nim traumy. Sama również doświadczyłam tego na sobie. Z każdym klientem pracuję indywidualnie, uwzględniając i szanując jego niepowtarzalny sposób (fenomen) wchodzenia w relacje. Ze mną można bezpiecznie przyjrzeć się swoim ciemnym stronom: lękom, bezradności czy wstydowi. Zachęcam do pracy ze słabościami, nie przez karanie czy obwinianie się, co często dzieje się automatycznie, ale z łagodnością i współczuciem dla samego siebie. Wspieram i dodaję siły. Dzięki mnie Klienci odkrywają, że mają wszelkie zasoby, aby poradzić sobie ze swoim cierpieniem. Moja droga zawodowa: Jestem psychoterapeutką w nurcie Gestalt (Instytut Gestalt w Krakowie) studentką 4 roku psychologii roku na KA, absolwentką prawa na UJ, adwokatem i mediatorem sądowym. Pracuję pod superwizją. Obszary mojego zainteresowania psychoterapeutycznego: – pomagam przy zaburzeniach lękowych, depresji, braku chęci życia, poczuciu niespełnienia, – pracuję z osobami, które doświadczyły traum psychicznych i fizycznych ( pomagam ofiarom przemocy, osobom po zabiegach medycznych, ofiarom przestępstw z naruszeniem ciała, ale też pracuję ze sprawcami przemocy), – pomagam w zmianie drogi życiowej, – pomagam w wykorzystaniu indywidualnego i naturalnego potencjału, Prawo i psychologia: Zajmuję się psychologiczną pomocą i psychoedukacją dla prawników w obszarach: 1) budowania relacji: prawnik- klient, 2) adekwatnych wynagrodzeń za czynności, 4) pomocy w sytuacjach zetknięcia się mechanizmami, stereotypami i skryptami z jakimi najczęściej mają do czynienia prawnicy (z klientami, w sądzie, przed urzędami, z innymi prawnikami), 5) wyrażania emocji przez prawników Mediacja Prowadzę mediacje sądowe i prywatne w sprawach rodzinnych, cywilnych i karnych. Jestem Mediatorem Stałym wpisanym na listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Zapraszam do kontaktu!...
Zobacz więcej

mgr Radomił Jeleń

mgr Radomił Jeleń

Specjalista psychoterapii Par, Rodzin oraz psychoterapii Indywidualnej osób dorosłych i młodzieży od 14 roku życia.
Jestem absolwentem Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie realizuję całościowy, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne kurs psychoterapii w nurcie systemowym w Ośrodku Szkoleń Systemowych. Prowadzę psychoterapię indywidualną, par oraz rodzin. W swojej pracy całościowo rozpatruję pojawiające się trudności i dbam o potrzeby oraz bezpieczeństwo klienta. W trakcie rozwiązywania problemu zwracam uwagę na historię i relacje rodziny, kontekst kulturowy oraz codzienne doświadczenia klientów. Zapraszam do współpracy osoby nie mogące znaleźć zrozumienia, znajdujące się w kryzysie, dla których adaptacja do zmieniającej się rzeczywistości jest zbyt trudna i powoduje cierpienie. Zajmuję sie konfliktami w parach i trudnościami dotykającymi całe rodziny. Ważne w mojej pracy jest równoprawne traktowanie i zapewnienie przestrzeni dla każdej osoby biorącej udział w terapii. Swoje doświadczenie zdobywałem między innymi w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Szpitalu im. dr. J. Babińskiego oraz Szpitalu im. Ludwika Rydygiera. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji....
Zobacz więcej

mgr Hanna Kosiarska-Róg

mgr Hanna Kosiarska-Róg

Specjalista psychoterapii indywidualnej dorosłych oraz terapii par
Ukończyłam czteroletnią szkołę przygotowującą do certyfikatu psychoterapeuty w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, oraz Kurs Psychoterapii Par i Małżeństw w Małopolskim Centrum Psychoterapii. Doświadczenie zdobyłam w Specjalistycznym Szpitalu im.dr J.Babińskiego oraz na Oddziale Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Na co dzień pracuję w gabinecie prywatnym. Jestem również absolwentką pedagogiki na Wydziale Filozoficzno Historycznym Uniwersytetu Jagielońskiego UJ w Krakowie.. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową i par/małżeństw. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji doświadczonych psychoterapeutów i superwizorów....
Zobacz więcej

mgr Magdalena Godula

mgr Magdalena Godula

Specjalista psychoterapii indywidualnej dorosłych
Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie całościowego 4-letniego Kursu Psychoterapii organizowanego przy Oddziale Psychiatrii Psychodynamicznej Collegium Medicum UJ, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywałam między innymi w trakcie staży w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego: w Oddziale Psychiatrii Psychodynamicznej oraz Oddziale Dzieci i Młodzieży; Psychiatrycznym Oddziale Dziennym “MEDINORM”; a także w Stowarzyszeniu Pomocna Dłoń. Pracuję w nurcie psychodynamicznym, poddając swoją pracę regularnej superwizji. W pracy psychoterapeuty za szczególnie istotne uznaję indywidualne podejście wobec zgłaszanych trudności. Szacunek i zaangażowanie, którymi się kieruję, pozwalają na zbudowanie pełnej empatii i zrozumienia relacji terapeutycznej, która stwarza bezpieczną przestrzeń dla nieskrępowanej wymiany myśli i uczuć. Psychoterapia to w moim rozumieniu, proces przyglądania się sobie, podróż po świecie subiektywnych znaczeń, nieświadomych emocjonalnych przeżyć. Na uwagę zasługuje każda treść, którą wnosi osoba zgłaszająca się po pomoc. Psychoterapia w ujęciu psychodynamicznym pomaga zrozumieć przyczynę przeżywanych trudności i objawów. Umożliwia poznanie nieświadomie odtwarzanych wzorców myślenia, przeżywania i reagowania, które w przeszłości pełniły ważną adaptacyjną funkcję, a aktualnie istotnie utrudniają prowadzenie satysfakcjonującego życia. Zapraszam Cię jeśli: chcesz nauczyć się lepiej rozpoznawać i nazywać emocje, które przeżywasz chcesz poznać nieświadome, po to, by móc w przyszłości bardziej świadomie wybierać doświadczasz stanów napięcia i niepokoju, które wpływają negatywnie na jakość Twojego życia borykasz się z nawracającymi stanami obniżonego nastroju masz trudności w budowaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących związków z innymi ludźmi potrzebujesz wsparcia i zrozumienia w kryzysie, w którym się znajdujesz doświadczasz bolesnej straty Jeżeli chcesz porozmawiać – zapraszam do kontaktu. “Podczas spotkania dwóch osób, tak naprawdę obecnych jest sześć osób: każda z nich taka jaką jawi się sobie, taka jaką jawi się rozmówcy, i taka, jaką w rzeczywistości jest” / William James / ...
Zobacz więcej

mgr Agata Krzemień

mgr Agata Krzemień

Specjalista psychoterapii indywidualnej dorosłych, młodzieży, dzieci od 3 roku życia oraz rodzin
Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz psychoterapeutką w trakcie całościowego rekomendowanego przez PTP szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowo-psychodynamicznym. Swoje doświadczenie zdobywałam w pracy z rodzinami i dziećmi ze spektrum autyzmu, zaburzeniami lękowymi oraz na stażach - w Ambulatorium Terapii Rodzin oraz w Ośrodku Terapii Rodzin na Szlaku. Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym pomocy pacjentom z depresją, zaburzeniami psychosomatycznymi oraz uzależnieniami w nurcie systemowym. Ponadto ukończyłam szkolenie z zakresu integracji sensorycznej oraz eeg Biofeedbacku, które pomogły mi spojrzeć na trudności pacjenta z szerszej perspektywy. Mam doświadczenie w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, dorosłymi ,prowadzę również spotkania rodzinne, które miają na celu pomoc systemowi rodzinnemu w zrozumieniu i zaakceptowaniu diagnozy, obniżenie lęku, omówienie aktualnych problemów i trudności systemowych rodziny, etapów pracy z dzieckiem, ścieżek rozwojowych. W pracy z pacjentem dorosłym zwracam uwagę na moment, w którym aktualnie się znajduje, na jego system rodzinny, ale również na trudności i traumy. Pracuję w formie terapii długoterminowej, psychoedukacji lub wsparcia psychologicznego W pracy z młodzieżą i dziećmi zależy mi na zaangażowaniu całego systemu, włączeniu rodziny w proces terapii. Wierzę, że regularna współpraca wspomaga terapię młodego pacjenta.. W mojej pracy staram się łączyć zdobytą wiedzę z empatycznym podejściem do pacjenta jako jednostki. Staram się dostrzegać człowieka jako całość z jego emocjami, potrzebami, trudnościami i zasobami.  Regularnie superwizuję moją pracę.  Zapraszam do kontaktu ...
Zobacz więcej

mgr Paula Wrześniewska

mgr Paula Wrześniewska

Specjalista psychoterapii indywidualnej dorosłych, młodzieży, dzieci od 6 roku życia, terapii par i rodzin oraz poradnictwa dla rodziców
Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pięcioletni kurs psychoterapii („Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin”, organizowany przez Fundację Terapii Rodzin na Szlaku), przygotowujący do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w ramach stażów odbywanych w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki WL UJ CM, Ambulatorium Terapii Rodzin oraz pracując w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego, gdzie współprowadziłam grupowe zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne dla dzieci przejawiających trudności emocjonalne. W swojej pracy koncentruję się głównie na podejściach psychodynamicznym oraz systemowym, starając się jednocześnie integrować inne podejścia celem poszerzenia perspektywy patrzenia na pacjenta i niesienia pomocy, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb. W procesie terapeutycznym dostrzegam potrzebę pracy z ciałem, ufam jego mądrości i bliskie jest mi rozumienie procesu terapeutycznego w kategoriach drogi do integracji ciała i ducha. W duchu Rodzicielstwa Bliskości zajmuję się prowadzeniem konsultacji dla rodziców dzieci od 6 do 18 roku życia, psychoterapią młodzieży począwszy od 11.-12. r.ż., psychoterapią osób dorosłych oraz terapią par i rodzin. Swoją pracę poddaję stałej superwizji....
Zobacz więcej

mgr Aneta Wolanin

mgr Aneta Wolanin

Specjalista psychoterapii indywidualnej osób dorosłych, par, młodzieży od 16 roku życia oraz terapii uzależnień
Z wykształcenia jestem pedagogiem resocjalizacyjnym, psychoterapeutą, terapeutą uzależnień. Ukończyłam 4 letni Kurs Psychoterapii Psychoanalitycznej organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. Dr J. Babińskiego w Krakowie, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem również absolwentką Szkoły Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ. Pracuję w Szpitalu Klinicznym im. J. Babińskiego w Krakowie na Oddziale dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi (podwójna diagnoza). Cechuje mnie indywidualne podejście do każdego Pacjenta zgodne z zasadami Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Prowadzę psychoterapię osób zmagających się z depresją, lękami, zaburzeniami osobowości, jak również z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki) oraz członkami ich rodzin. Pracuję z parami, małżeństwami oraz prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji....
Zobacz więcej

mgr Dorota Stojak

mgr Dorota Stojak

Specjalista psychoterapii indywidualnej dorosłych i młodzieży od 16 roku życia oraz terapii par
Jestem Certyfikowaną Psychoterapeutką oraz Coachem. Wiedzę zdobyłam podczas 4 letnich studiów psychoterapeutycznych w Instytucie Terapii Gestalt oraz w International Coaching Community. Jestem również absolwentką Szkoły Pracy z Ciałem i Seksualnością. Doświadczenie w pracy zdobyłam w Zakładzie Nerwic i Zaburzeń Osobowości, 5 Wojskowym Szpitalu na oddziale Psychiatrycznym oraz w GOPS. Od 2012 roku prowadzę terapię indywidualną, par oraz młodzieży w Krakowie i w gminie Michałowice. W dalszym ciągu współpracuję z Fundacją Nagle Sami i Mundurowi. Podczas spotkania w gabinecie moja uwaga skupia się przede wszystkim na Tobie. Interesuje mnie zarówno otaczający Cię świat, środowisko, w którym przyszło Ci dorastać. Ważny dla mnie jesteś TY, Twoje emocje, bycie, jak zaspokajasz swoje potrzeby oraz to jaką wagę i znaczenie przykładasz do zdarzeń, uczuć, których doświadczasz. W gabinecie i życiu kieruje się szacunkiem do Ciebie, Twoich wartości oraz mam całkowitą wiarę w Twoje możliwości. Mimo trudności których doświadczasz, czasem braku motywacji do życia, wierzę, że każdy z nas posiada w sobie pragnienia, marzenia, cechy które umożliwiają cieszenie się każdym dniem, otaczającym światem, relacją z drugim człowiekiem oraz realizacją siebie. Jestem gotowa towarzyszyć Tobie w wędrówce do pełniejszego życia i mam wiarę w to że razem możemy więcej. W gabinecie i życiu kieruje się szacunkiem do drugiego człowieka, wartości, jakie wyznaje oraz mam całkowitą wiarę w jej/jego możliwości. Wierzę, że każdy z nas posiada w sobie cechy oraz zdolność do cieszenia się każdym dniem, otaczającym światem, a w trudnych momentach życia możliwość podniesienia się i pójścia dalej. Czasem korzystając ze wsparcia drugiej osoby a czasem z własnych zasobów. Podczas sesji jestem nastawiona na pomoc, akceptację, wsparcie i towarzyszenie Tobie w każdym momencie Twojego życia. Pomogę Ci zarówno w trudnych momentach jak również w poznaniu samego siebie, swoich myśli, ograniczających Cię przekonań, emocji. W kontakcie ze mną doświadczysz i odkryjesz siebie na nowo. ...
Zobacz więcej