Terapia Uzależnień, DDA, Podwójna Diagnoza

mgr Izabela Piecha

mgr Izabela Piecha

Specjalista psychoterapii indywidualnej dorosłych i młodzieży od 16 roku życia oraz terapii uzależnień
Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam szkolenie z zakresu psychoterapii uzależnień w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ. Aktualnie jestem w trakcie 4,5-letniego kursu psychoterapii w nurcie psychodynamiczno-systemowym, realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie na Oddziale dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi (tzw. podwójna diagnoza), gdzie prowadzę psychoterapię grupową oraz pracuję metodą społeczności terapeutycznej. Wcześniej byłam związana zawodowo z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Andrychowie i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kętach. Odbyłam także staże m.in. w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w Wojskowym Instytucie Medycznym oraz na Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego. W pracy terapeutycznej jestem uważna na potrzeby drugiej osoby. Kieruję się empatią, uczciwością i szacunkiem. Staram się stworzyć bezpieczną przestrzeń, która sprzyja otwartemu wyrażaniu siebie. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychoterapeutów PTP. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. ...
Zobacz więcej

mgr Aneta Wolanin

mgr Aneta Wolanin

Specjalista psychoterapii indywidualnej osób dorosłych, par, młodzieży od 16 roku życia oraz terapii uzależnień
Z wykształcenia jestem pedagogiem resocjalizacyjnym, psychoterapeutą, terapeutą uzależnień. Ukończyłam 4 letni Kurs Psychoterapii Psychoanalitycznej organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. Dr J. Babińskiego w Krakowie, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem również absolwentką Szkoły Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ. Pracuję w Szpitalu Klinicznym im. J. Babińskiego w Krakowie na Oddziale dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi (podwójna diagnoza). Cechuje mnie indywidualne podejście do każdego Pacjenta zgodne z zasadami Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Prowadzę psychoterapię osób zmagających się z depresją, lękami, zaburzeniami osobowości, jak również z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki) oraz członkami ich rodzin. Pracuję z parami, małżeństwami oraz prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji....
Zobacz więcej