Kontakt

Centrum Wsparcia i Rozwoju Róża

make an appointment:
By phone: +48 531 182 322
centrum.roza@gmail.com

The offices are open Monday till Friday 8am till 10 pm
Adress: ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 44a
31-514 Kraków
First building, entrance from the side street.

Headquarters:
Kończyce 72 32-091 Michałowice