mgr Marta Mroczek

mgr Marta Mroczek

mgr Marta Mroczek

Psychoterapeutka pracująca indywidualnie z dorosłymi oraz młodzieżą od 16 roku życia
Zarezerwuj wizytę

Prowadzę konsultacje i psychoterapię indywidualną w nurcie Gestalt.

Pomagam w sytuacjach kryzysu życiowego, niskiego poczucia własnej wartości, w trudnościach w tworzeniu satysfakcjonujących relacji, czy po prostu chęci poprawy jakości życia
Ukończyłam czteroletnią szkołę psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, akredytowanym w EAGT i PTP.

Odbyłam praktyki na oddziale psychiatrycznym i w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Mam za sobą kilkuletnią psychoterapię własną. Dbam o prawidłowy przebieg procesu terapeutycznego i o najwyższą jakość terapii, dlatego stale się dokształcam oraz regularnie poddaję swoją pracę superwizji u certyfikowanej superwizorki.

Cennik


Możliwość odbycia sesji on-line po wcześniejszej wpłacie na konto Centrum Psychoterapii Róża 37 1140 2004 0000 3002 7820 3845. W tytule proszę wpisać imie i nazwisko psychoterapeuty oraz datę spotkania oraz przesłać potwierdzenie na adres email centrumroza@gmail.com

Opłata za dokonanie pierwszej rezerwacji nie podlega zwrotowi. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie skutkuje utratą opłaty.

Konsutacja psychoterapeutyczna w gabinecie i online - 150 zł za 50 min

Psychoterapia indywidualna dorosłych w gabinecie i online - 150 zł za 50 min

Konsutacja psychoterapeutyczna młodzieży w gabinecie i online - 150 zł za 50 min

Psychoterapia indywidualna młodzieży w gabinecie i online - 150 zł za 50 min