Psychoterapia młodzieży

Psychoterapeuci

mgr Marta Mroczek

mgr Marta Mroczek

Psychoterapeutka pracująca indywidualnie z dorosłymi oraz młodzieżą od 16 roku życia
Prowadzę konsultacje i psychoterapię indywidualną w nurcie Gestalt. Pomagam w sytuacjach kryzysu życiowego, niskiego poczucia własnej wartości, w trudnościach w tworzeniu satysfakcjonujących relacji, czy po prostu chęci poprawy jakości życia Ukończyłam czteroletnią szkołę psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, akredytowanym w EAGT i PTP. Odbyłam praktyki na oddziale psychiatrycznym i w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Mam za sobą kilkuletnią psychoterapię własną. Dbam o prawidłowy przebieg procesu terapeutycznego i o najwyższą jakość terapii, dlatego stale się dokształcam oraz regularnie poddaję swoją pracę superwizji u certyfikowanej superwizorki. Cennik Możliwość odbycia sesji on-line po wcześniejszej wpłacie na konto Centrum Psychoterapii Róża 37 1140 2004 0000 3002 7820 3845. W tytule proszę wpisać imie i nazwisko psychoterapeuty oraz datę spotkania oraz przesłać potwierdzenie na adres email centrumroza@gmail.com Opłata za dokonanie pierwszej rezerwacji nie podlega zwrotowi. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie skutkuje utratą opłaty. Konsutacja psychoterapeutyczna w gabinecie i online - 180 zł za 50 min Psychoterapia indywidualna dorosłych w gabinecie i online - 180 zł za 50 min Konsutacja psychoterapeutyczna młodzieży w gabinecie i online - 180 zł za 50 min Psychoterapia indywidualna młodzieży w gabinecie i online - 180 zł za 50 min ...
Zobacz więcej

mgr Maria Zeman

mgr Maria Zeman

Specjalista psychoterapii indywidualnej dorosłych, młodzieży od 16 roku życia oraz par
Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Poszerzając swoje umiejętności w prowadzeniu psychoterapii, regularnie uczestniczę w szkoleniach i kursach psychoterapeutycznych. Swoją pracę poddaję superwizji. Jestem również tłumaczką przysięgłą, absolwentką Filologii angielskiej na UJ. Jeśli przeżywasz kryzys emocjonalny, doświadczasz trudności w kontakcie z innymi ludźmi, to ze mną , w atmosferze pełnej empatii i bezwarunkowej akceptacji zrozumiesz swoje reakcje. Poznasz źródła powstawania swoich emocji i mechanizmy własnych zachowań, którymi kierujesz się. Doświadczając trudności w relacjach, doświadczysz również ulgi w zrozumieniu przyczyn tych trudności. Poszerzysz własną świadomość. Zyskasz większą pewność siebie. Uświadomisz sobie jak wspierać i wyrażać siebie, pozostając w zgodzie ze sobą i jednocześnie nie naruszać praw innych osób. Zapraszam Ciebie w podróż ku odkrywaniu siebie i ulepszaniu jakości relacji w swoim życiu. Cennik Możliwość odbycia sesji on-line po wcześniejszej wpłacie na konto Centrum Psychoterapii Róża 37 1140 2004 0000 3002 7820 3845. W tytule proszę wpisać imie i nazwisko psychoterapeuty oraz datę spotkania oraz przesłać potwierdzenie na adres email centrumroza@gmail.com Opłata za dokonanie pierwszej rezerwacji nie podlega zwrotowi. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie skutkuje utratą opłaty. Konsultacja psychoterapeutyczna w gabinecie i online - 180 zł Psychoetrapia indywidualna dorosłych w gabinecie i online - 180 zł Psychoterapia młodzieży w gabinecie i online - 180 zł Psychoterapia pary w gabinecie i online - 220 zł ...
Zobacz więcej

mgr Barbara Kaniewska

mgr Barbara Kaniewska

Psychoterapeutka pracująca z osobami dorosłymi, parami i młodzieżą od 16 roku życia
Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Swoją wiedzę zdobywam w 4 letniej Szkole Psychoterapii Gestalt w Instytucie Gestalt, będącym Instytutem Treningowym Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii i posiadającego akredytację EAGT (Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt). Swoje kompetencje podnoszę na kursach i warsztatach prowadzonych przez polskich i zagranicznych trenerów. Moją pracę poddaję superwizji. Mam ponad 15 letnie doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem. Z pasji do procesu rozwoju człowieka, relacji międzyludzkich oraz dobrobytu ciała i psychiki zostałam psychoterapeutą. I to właśnie moim dzieciom zawdzięczam otwarcie tych drzwi. Pracuję z osobami dorosłymi, parami i nastolatkami od 16 r.ż. W spotkaniu z klientem ważne jest dla mnie budowanie relacji, szacunek, autentyczność i zaufanie. Pracę na sesji opieram na wzajemnym dialogu, pracą z ciałem, poszerzaniu świadomości. Zapraszam do doświadczania własnego ja, otoczenia, codzienności. Klientowi oferuję swoją obecność, uważność, towarzyszenie w procesie oraz przestrzeń na wyrażanie samego siebie\\\\\\\" Cennik Możliwość odbycia sesji on-line po wcześniejszej wpłacie na konto Centrum Psychoterapii Róża 37 1140 2004 0000 3002 7820 3845. W tytule proszę wpisać imie i nazwisko psychoterapeuty oraz datę spotkania oraz przesłać potwierdzenie na adres email centrumroza@gmail.com Opłata za dokonanie pierwszej rezerwacji nie podlega zwrotowi. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie skutkuje utratą opłaty. Konsultacja psychoterapeutyczna w gabinecie i online - 150 zł Psychoterapia indywidualna dorosłych w gabinecie i online - 150 zł Psychoterapia młodzieży w gabinecie i online - 150 zł Psychoterapia pary w gabinecie i online - 220 zł ...
Zobacz więcej

mgr Beata Płoskonka

mgr Beata Płoskonka

Psychoterapeutka pracująca indywidualnie z dorosłymi oraz młodzieżą od 16 roku życia.
Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Instytucie Gestalt w Krakowie, ośrodku szkoleniowym posiadającym akredytację EAGT (Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt) i EAP (Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii). Swoją pracę poddaję stałej superwizji . Bliskie jest mi przekonanie, że każdy ma w sobie potencjał do wzrostu i uzdrowienia, a moja rola jako terapeuty to stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której ten potencjał może się rozwinąć. Ważny jest dla mnie człowiek i wzajemny kontakt oparty na autentyczności. W gabinecie będę towarzyszyć Ci w procesie odkrywania siebie, koncentrując się na tym, co czujesz, co myślisz, co się dzieje z Twoim ciałem oraz jakie procesy wokół Ciebie zachodzą. Wspólnie będziemy przyglądać się wydarzeniom z Twojego życia, przyjmując jako punkt wyjścia perspektywę tu i teraz . Cennik Możliwość odbycia sesji on-line po wcześniejszej wpłacie na konto Centrum Psychoterapii Róża 37 1140 2004 0000 3002 7820 3845. W tytule proszę wpisać imie i nazwisko psychoterapeuty oraz datę spotkania oraz przesłać potwierdzenie na adres email centrumroza@gmail.com Opłata za dokonanie pierwszej rezerwacji nie podlega zwrotowi. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie skutkuje utratą opłaty. Konsultacja psychoterapeutyczna w gabinecie i online - 150 zł Psychoetrapia indywidualna dorosłych w gabinecie i online - 150 zł Psychoterapia młodzieży w gabinecie i online - 150 zł ...
Zobacz więcej

mgr Radomił Jeleń

mgr Radomił Jeleń

Psychoterapeuta Par oraz psychoterapii Indywidualnej osób dorosłych i młodzieży od 14 roku życia.
Jestem absolwentem Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie realizuję całościowy, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne kurs psychoterapii w nurcie systemowym w Ośrodku Szkoleń Systemowych. Prowadzę psychoterapię indywidualną, par oraz rodzin. W swojej pracy całościowo rozpatruję pojawiające się trudności i dbam o potrzeby oraz bezpieczeństwo klienta. W trakcie rozwiązywania problemu zwracam uwagę na historię i relacje rodziny, kontekst kulturowy oraz codzienne doświadczenia klientów. Zapraszam do współpracy osoby nie mogące znaleźć zrozumienia, znajdujące się w kryzysie, dla których adaptacja do zmieniającej się rzeczywistości jest zbyt trudna i powoduje cierpienie. Zajmuję sie konfliktami w parach i trudnościami dotykającymi całe rodziny. Ważne w mojej pracy jest równoprawne traktowanie i zapewnienie przestrzeni dla każdej osoby biorącej udział w terapii. Swoje doświadczenie zdobywałem między innymi w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Szpitalu im. dr. J. Babińskiego oraz Szpitalu im. Ludwika Rydygiera. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Cennik Możliwość odbycia sesji on-line po wcześniejszej wpłacie na konto Centrum Psychoterapii Róża 37 1140 2004 0000 3002 7820 3845. W tytule proszę wpisać imie i nazwisko psychoterapeuty oraz datę spotkania oraz przesłać potwierdzenie na adres email centrumroza@gmail.com Opłata za dokonanie pierwszej rezerwacji nie podlega zwrotowi. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie skutkuje utratą opłaty. Konsultacja psychoterapeutyczna dorosłych w gabinecie i online - 180 zł Konsultacja psychoterapeutyczna młodzieży w gabinecie i online - 180 zł Psychoterapia indywidualna dorosłych w gabinecie i online - 180zł Psychoterapia indywidualna młodzieży w gabinecie i online - 180 zł Terapia pary prowadzona przez jednego psychoterapeutę - 220zł ...
Zobacz więcej

mgr Agata Krzemień

mgr Agata Krzemień

Specjalista psychoterapii indywidualnej dorosłych i młodzieży od 13 roku życia oraz rodzin
Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz psychoterapeutką w trakcie całościowego rekomendowanego przez PTP szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowo-psychodynamicznym. Swoje doświadczenie zdobywałam w pracy z rodzinami i dziećmi ze spektrum autyzmu, zaburzeniami lękowymi oraz na stażach - w Ambulatorium Terapii Rodzin oraz w Ośrodku Terapii Rodzin na Szlaku. Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym pomocy pacjentom z depresją, zaburzeniami psychosomatycznymi oraz uzależnieniami w nurcie systemowym. Ponadto ukończyłam szkolenie z zakresu integracji sensorycznej oraz eeg Biofeedbacku, które pomogły mi spojrzeć na trudności pacjenta z szerszej perspektywy. Mam doświadczenie w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, dorosłymi ,prowadzę również spotkania rodzinne, które miają na celu pomoc systemowi rodzinnemu w zrozumieniu i zaakceptowaniu diagnozy, obniżenie lęku, omówienie aktualnych problemów i trudności systemowych rodziny, etapów pracy z dzieckiem, ścieżek rozwojowych. W pracy z pacjentem dorosłym zwracam uwagę na moment, w którym aktualnie się znajduje, na jego system rodzinny, ale również na trudności i traumy. Pracuję w formie terapii długoterminowej, psychoedukacji lub wsparcia psychologicznego W pracy z młodzieżą i dziećmi zależy mi na zaangażowaniu całego systemu, włączeniu rodziny w proces terapii. Wierzę, że regularna współpraca wspomaga terapię młodego pacjenta. W mojej pracy staram się łączyć zdobytą wiedzę z empatycznym podejściem do pacjenta jako jednostki. Staram się dostrzegać człowieka jako całość z jego emocjami, potrzebami, trudnościami i zasobami.  Regularnie superwizuję moją pracę.  Zapraszam do kontaktu Cennik Możliwość odbycia sesji on-line po wcześniejszej wpłacie na konto Centrum Psychoterapii Róża 37 1140 2004 0000 3002 7820 3845. W tytule proszę wpisać imie i nazwisko psychoterapeuty oraz datę spotkania oraz przesłać potwierdzenie na adres email centrumroza@gmail.com Opłata za dokonanie pierwszej rezerwacji nie podlega zwrotowi. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie skutkuje utratą opłaty. Konsultacja psychoterapeutyczna w gabinecie i online - 220 zł Psychoterapia indywidualna dorosłych w gabinecie i online - 220 zł Psychoterapia młodzieży w gabinecie i online - 220 zł ...
Zobacz więcej