mgr Zofia Iwat

mgr Zofia Iwat

mgr Zofia Iwat

Psychoterapeutka pracująca indywidualnie z dorosłymi
Zarezerwuj wizytę

Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenia w Instytucie Gestalt, jednostce akredytowanej przez EAGT (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt), EAP (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii).

Zapraszam na spotkanie osoby dorosłe zainteresowane wewnętrznym rozwojem, doświadczające trudnych emocji.

Pracuję w obszarze stanów lękowych, przewlekłego stresu, objawów psychosomatycznych, depresji, zaburzeń nastroju, historii przemocy i nadużyć seksualnych, poczucia zastoju-utknięcia, poczucia braku satysfakcji z życia.

Pracuję holistycznie, łączę techniki Gestalt, prace z ciałem metodą Lowena, praktykę pogłębiania świadomości Focusing, Coaching Systemowy. Pomaga mi to widzieć doświadczenie klienta z szerszej perspektywy.

Moja droga do pracy z drugim człowiekiem wiodła przez własny proces psychoterapii, uczestnictwo w wielu szkoleniach, warsztatach rozwojowych oraz treningach terapeutycznych. Bliskie jest mi również doświadczenie Kręgu Kobiet.

Podstawą psychoterapii Gestalt jest bezpieczna, oparta na wzajemnym szacunku relacja miedzy klientem i terapeutą. Poprzez akceptację i przyjęcie wewnętrznego świata, możliwa jest jego zmiana i rozwój. Bez presji naprawiania, krytycznej oceny i szukania „lepszej wersji siebie”. Paradoksalnie – właśnie akceptacja tego jak jest „tu i teraz”, bez oceny i wartościowania, umożliwia prawdziwą zmianę.

Psychoterapia jest dla mnie wspólnym odkrywaniem tego, co znajduje się poza świadomością i kieruje życiem z „tylnego siedzenia”. Otwarcie serca na to, co kiedyś było zbyt trudne i niemożliwe do przyjęcia, pozwala uwolnić się od wewnętrznego cierpienia. I powrócić do życia. Wierzę, że wszystko co nas wspiera mamy w sobie. Jednak czasami trudne doświadczenia odgradzają nas od wewnętrznych zasobów i psychicznej mocy. Przyjmując siebie w całości, wzrastamy i dojrzewamy jako ludzie. Wspólna podróż ku wewnętrznej mocy wymaga wzajemnej otwartości, zaangażowania i odwagi.

Czy to łatwe? Nie!

Czy warto?

TAK
CennikMożliwość odbycia sesji on-line po wcześniejszej wpłacie na konto Centrum Psychoterapii Róża 37 1140 2004 0000 3002 7820 3845. W tytule proszę wpisać imie i nazwisko psychoterapeuty oraz datę spotkania oraz przesłać potwierdzenie na adres email centrumroza@gmail.com

Opłata za dokonanie pierwszej rezerwacji nie podlega zwrotowi. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie skutkuje utratą opłaty.

Konsutacja psychoterapeutyczna w gabinecie i online - 150 zł za 50 min

Psychoterapia indywidualna dorosłych w gabinecie i online- 150 zł za 50 min